cannot hear

Υπολογίζεται πως 1 άτομο στα επτά θα παρουσιάσει κάποιου τύπου διαταραχή στην ακοή κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Κοινωνικές επιπτώσεις

Έρευνες έχουν καταδείξει πως άτομα με μονόπλευρη βαρηκοΐα έχουν την τάση να αποφεύγουν συζητήσεις καθώς δεν μπορούν να ακούσουν τι λέγεται. Η παρουσία βαρηκοΐας μπορεί να επηρεάσει τη σχέση ενός ζευγαριού, να επηρεάσει την εργασία του ατόμου, με αποτέλεσμα σταδιακά το βαρήκοο άτομο να απομονώνεται κοινωνικά ακόμα και αναπτύσσει κατάθλιψη. Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, μόνο τα τελευταία χρόνια και με δειλά βήματα, γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης, αποδοχής, βοήθειας και αποστιγματισμού του προβλήματος, βήματα σημαντικά για την μείωση της αυτοενοχοποίησης των βαρήκοων ατόμων και της κοινωνικής επανένταξής τους σε μια φυσιολογική κοινωνική ζωή, όπως συμβαίνει με τα άτομα που έχουν διαταραχές όρασης.

ear perfectΤο αυτίsnail

Το αυτί είναι μια σύνθετη δομή που αποτελείται από 3 μέρη:

Το έξω ους –το τμήμα του δηλαδή που μπορούμε να δούμε και τον έξω ακουστικό πόρο, το σωλήνα δηλαδή που μεταφέρει τους ήχους στο τύμπανο.
Το μέσο ους – το τύμπανο και την κοιλότητα που περιέχει τρία μικρά οστά, τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα και ένα σωλήνα που ονομάζεται ευσταχιανή σάλπιγγα και οδηγεί στο πίσω μέρος της μύτης.
Το έσω ους – τον κοχλία που αποτελεί το όργανο της ακοής, και το τελικό αιθουσαίο σύστημα, τους λαβυρίνθους που περιλαμβάνουν τους ημικύκλιους σωλήνες, που συμμετέχουν στην ισορροπία.

150317130028-art-basel-hong-kong-ear-super-169

Τί είναι η βαρηκοΐα και πως μπορεί να μετρηθεί;

Η ευαισθησία της ακοής μας καθορίζεται από τον πιο χαμηλό ήχο που μπορούμε να ανιχνεύσουμε, και ο οποίος αποτελεί το επίπεδο της ακοής μας. Το επίπεδο αυτό μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια από τον ωτορινολαρυγγολόγο ή τον ακοολόγο που θα σημειώσουν σε ένα γράφημα τους χαμηλότερους ήχους, σε διαφορετικές συχνότητες, που μπορείτε να ακούσετε. Τα φυσιολογικά επίπεδα ακοής δεν είναι τα ίδια για όλους τους ανθρώπους σε όλες τις συχνότητες. Εάν ήχοι διαφορετικής συχνότητας παιχτούν στην ίδια ένταση, κάποιοι θα γίνουν αντιληπτοί ως δυνατοί, άλλοι ως χαμηλοί έως και εντελώς μη διακριτοί. Γενικά όσο η ένταση ενός ήχου αυξάνεται τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ο ήχος αυτός να γίνει αντιληπτός.
Όλα τα επίπεδα του ακουστικού μας συστήματος συνεισφέρουν σε αυτή την ευαισθησία σε συγκεκριμένες συχνότητες, από τα χαρακτηριστικά του έξω ωτός έως τα νεύρα που συμμετέχουν στη μετάδοση τον νευρικών ώσεων του ακουστικού φλοιού του εγκεφάλου μας. Βαρηκοΐα εμφανίζεται όταν έχουμε χάσει την ευαισθησία μας σε ήχους που γίνονται φυσιολογικά ακουστοί από άλλους. Ο βαθμός της βαρηκοΐας εξαρτάται και κατηγοριοποιείται αντίστοιχα από την αύξηση της έντασης που πρέπει να γίνει για να ακουστεί κάποιος ήχος πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Μια άλλη παράμετρος της ακοής περιλαμβάνει την καθαρότητα με την οποία αντιλαμβανόμαστε κάποιον ήχο παρά την έντασή του. Αυτό μετράτε κυρίως με εξετάσεις της αντίληψης της ομιλίας- της ικανότητας δηλαδή να γίνει κατανοητή η ομιλία και όχι μόνο της ανίχνευσης κάποιου ήχου.

Κοινά προβλήματα που προκαλούν βαρηκοΐα:hair cells

Έξω ους: η παρουσία κεριού που αποφράσσει τον έξω ακουστικό πόρο. Εάν αυτό μπλοκάρει τελείως τον πόρο τότε προκαλεί μια μορφή βαρηκοΐας που ονομάζεται αγωγιμότητας γιατί ακριβώς εμποδίζει την σωστή μετάδοση- αγωγή του ήχου προς τον κοχλία.
Μέσο ους: η παρουσία υγρού σε εκκριτική ωτίτιδα ή πύου σε οξεία μέση πυώδη ωτίτιδα προκαλούν επίσης βαρηκοΐα αγωγιμότητας. Βλάβη στα οστάρια από τραυματισμό ή από μια νόσο την ωτοσκλήρυνση, καθώς και διάτρηση του τυμπάνου προκαλούν βαρηκοΐα αγωγιμότητας.
Έσω ους: βλάβη ή ασθένεια του κοχλία μπορεί να προκαλέσει βαρηκοΐα προσωρινή ή μόνιμη, που σε αυτό το τμήμα του αυτιού ονομάζεται νευροαισθητήρια βαρηκοΐα

Υπάρχει λύση;

types-hearing-aidsΠολλές περιπτώσεις βαρηκοΐας είναι απόλυτα αντιστρεπτές και μπορούν να διορθωθούν είτε στο ιατρείο (πχ καθαρισμός αυτιών από κερί ή τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού σε περιπτώσεις εκκριτικής ωτίτιδας), είτε χειρουργικά (πχ τυμπανοπλαστική σε διάτρηση τυμπάνου ή αναβολοτομή σε ωτοσκλήρυνση). Υπάρχουν και άλλες μορφές βαρηκοΐας που δεν μπορούν να θεραπευτούν ή ο ασθενής δεν μπορεί να υποβληθεί σε επέμβαση και χρειάζεται ενίσχυση της ακοής. Στις περιπτώσεις αυτές είναι κατάλληλα τα ακουστικά βαρηκοΐας που μπορούν πλέον στις μέρες μας να προσφέρουν ικανοποιητική ακοή και να προσφέρουν εξειδικευμένη και αισθητικά αποδεκτή λύση ακόμα και σε νέα άτομα, αρκεί να τοποθετηθούν τα κατάλληλα ακουστικά στον κατάλληλο ασθενή, έπειτα από τον κατάλληλο έλεγχο και τη συνεργασία με κατάλληλο ακοοολογικό εργαστήριο ακουστικών.

 

Ακοή και ηλικίαnoise induced hearing loss
Παρότι τραυματισμοί, έκθεση σε υψηλής έντασης ήχους, διάφορες ασθένειες και έκθεση σε τοξικές ουσίες ή φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν απώλεια της ακόης, η κυριότερη με διαφορά αιτία εξακολουθεί να είναι η πάροδος του χρόνου. Όπως ακριβώς με την όρασή μας, έτσι και η ακοή γίνεται όλο και πιο αδύναμη με την πάροδο του χρόνου και αντίστροφα όσο πιο μεγάλοι γινόμαστε τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να μην ακούμε καλά. Αυτή η μορφή βαρηκοΐας ονομάζεται πρεσβυακουσία, είναι μη αντιστρεπτή και μπορεί να οδηγήσει εάν δεν αντιμετωπιστεί σε άλλα προβλήματα, ατυχήματα, κοινωνική απομόνωση κ.α. Ευτυχώς η σύγχρονη τεχνολογία των ακουστικών βαρηκοΐας έχει βοηθήσει αρκετά στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ηλικιωμένων βαρήκοων ατόμων και συνεισφέρει στην παραμονή τους στην ενεργή κοινωνική ζωή αυτής της ευαίσθητης ομάδας, βοηθώντας παράλληλα και τις οικογένειές τους.

Για όλα τα παραπάνω και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά και προγραμματίστε ένα ραντεβού για εξέταση.