1. Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα.Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί τον γιατρό σας.
  2. Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο, ενημερώστε αμέσως το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
  3. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
  4. Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.
  5. Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απα­ραίτητο να διαβάζετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε, καθώς μπορεί να θυμηθείτε κάτι που είχατε παραλείψει να αναφέρετε στον ιατρό σας.
  6. Να μη διατηρείτε τα φάρμακα στο λουτρό, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρ­μακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για την υγεία σας.
  7. Διατηρήστε τα φάρμακα στον αρχικό περιέκτη τους (δοχείο ή καρτέλα), γιατί αλλιώς μπορεί να μην αναγνωρίζετε ποιο φάρμακο πρέπει να πάρετε…
  8. Αν πολλά άτομα ή μέλη μιας οικογένειας χρησιμοποιούν το ίδιο ντουλάπι μπάνιου ή αν συχνά ξεχνάτε γιατί αγοράσατε ένα συγκεκριμένο φάρμακο, είναι σημαντικό να καταγράφετε για ποιον προορίζεται το προϊόν, πώς συνέστησε ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός να χρησιμοποιείται και την ημερομηνία λήξης του. Οι ετικέτες είναι ιδανικές για σωληνάρια στα οποία το άκρο μπορεί να τυλιχθεί προς τα πάνω αποκρύπτοντας την ημερομηνία λήξης.
  9. Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να σταματήσετε τη θεραπεία, καταστρέψτε το υπόλοιπο φάρμακο.
  10. Μην παίρνετε τα φάρμακα μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον περιέκτη.
  11. Φυλάξτε τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος όπου τα παιδιά δεν μπορούν να τα δουν ή να τα φτάσουν. Το φάρμακό σας μπορεί να βλάψει τα παιδιά.

Οι περισσότεροι από εμάς διατηρούμε στα συρτάρια και στο φαρμακείο του σπιτιού μας φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες έχουν λήξει ή δεν τις χρειαζόμαστε πια. Μέχρι σήμερα, η κοινή πρακτική απόρριψης αυτών των φαρμάκων είναι να τα πετάμε στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του σπιτιού μας, στο νεροχύτη ή στην αποχέτευση, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στη συνέχεια στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω των χώρων υγειονομικής ταφής ή μέσω των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Κάθε χρόνο, διακινούνται στην Ελλάδα περίπου 500 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων. Από αυτά υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 5 – 10% πετιούνται αχρησιμοποίητα ή ληγμένα.

Η αλόγιστη και ανεξέλεγκτη απόρριψη των φαρμάκων στο περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει εστία περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, προσβάλλοντας τη διατροφική αλυσίδα.

Στην πλειοψηφία τους, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εδραιώσει, σε συνεργασία με τα φαρμακεία, συστήματα για τη συλλογή και καταστροφή των ληγμένων ή μη χρησιμοποιημένων οικιακών φαρμάκων.

Ήδη εφαρμόζεται στις περισσότερες πόλεις το πρόγραμμα με την ονομασία «Χάπιend» για τη συλλογή των μη χρησιμοποιούμενων ή ληγμένων φαρμάκων σε ειδικούς κάδους στα φαρμακεία.

Επίσης, πολλές ανθρωπιστικές oργανώσεις έχουν ανάγκη από φάρμακα που εμείς δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε και θα ήταν προτιμότερο να τα δώσουμε από το να τα πετάξουμε.

Τέλος το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε την αλόγιστη αγορά, χρήση και κατά συνέπεια και απόρριψη φαρμάκων.

Βαρδουνιώτης Αλέξιος Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Εξειδίκευση στην ΩΡΛ Αλλεργία στο Academic Medical Center University of Amsterdam, MSc Ρινολογία-Ρινοχειρουργική, www.vardouniotis.gr