ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΟΗΣ- ΑΚΟΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ο έλεγχος της ακοής στο ιατρείο μας γίνεται σε ειδικό ηχομονωμένο θάλαμο.  Η εξειδικευμένη εξέταση της ακουστικής οξύτητας, της ακοής δηλαδή του ασθενή, γίνεται με μια ειδική συσκευή τον ακοογράφο, έπειτα από την εξέταση των αυτιών με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και με τους τονοδότες, το πιο γνωστό σε όλους μας διαπασών, που γίνεται για να προσανατολιστούμε στο επίπεδο και τον τύπο της τυχόν βαρηκοΐας. Πάντα πριν την μέτρηση της ακοής πρέπει να προηγείται ένα τυμπανόγραμμα, μια απαραίτητη εξέταση για τον έλεγχο παθήσεων του μέσου ωτός, π.χ. υγρό στο αυτί, που μπορεί να επηρεάσει και να μας εξηγήσει την παρουσία και τον τύπο μιας μείωσης της ακοής.Μετρώντας την ακοή του ασθενή σε διαφορετικούς ήχους, διαφορετικής συχνότητας, αλλά και διαφορετικής έντασης, εκτιμάται η ακοή του ασθενή και εκδίδεται το ακοόγραμμα. Συνεπώς, η μέτρηση της ακοής είναι μια ευαίσθητη εξέταση που απαιτεί την χρήση ηχομονωμένου θαλάμου και ειδικού ακοομετρητή, την κατανόηση της διαδικασίας από τον ασθενή,  καθώς και την αρμονική συνεργασία του με τον Ωτορινολαρυγγολόγο.Ακοογραμμα+τυμπανόγραμμα site

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε το επίπεδο ακοής του ασθενή, τον τύπο και πολλές φορές την αιτία της βαρηκοΐας, και να εκδοθεί το λεγόμενο ακοόγραμμα που είναι απαραίτητο για έλεγχο της βαρηκοΐας και μελέτη των εμβοών- βουητού, καθώς και για τη χορήγηση ακουστικών βαρηκοΐας ή γνωμάτευσης σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικών ή βεβαίωσης βαρηκοΐας.

Μέτρηση της ακοής μπορεί να γίνει σε ενήλικες και σε παιδιά άνω των 7 ετών ή σε μικρότερες ηλικίες ανάλογα με τη συνεργασία του παιδιού με τον ακοογράφο, διαφορετικά υπάρχουν εξειδικευμένες ακοολογικές συσκευές, οι Ωτοακουστικές Εκπομπές (OAE) για τον έλεγχο της ακοής ακόμα και σε νεογνά.

ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΙΑ

tympanogramΓια τον έλεγχο παθήσεων του αυτιού, όπως τον προσδιορισμό της παρουσίας ή όχι υγρού στο μέσο ους πίσω από το τύμπανο, την διάτρηση ή όχι του τυμπάνου, την ομαλή λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας,τον έλεγχο της ωτοσκλήρυνσης αλλά και της πιθανής παρουσίας όγκων στο μέσο ους, η τυμπανομετρία μπορεί να προσφέρει γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα για τον ασθενή.

Πρόκειται για μια απλή αλλά αρκετά εξειδικευμένη εξέταση που γίνεται με τον ασθενή καθιστό και την είσοδο μικρού ειδικού βύσματος στον έξω ακουστικό πόρο. Ανώδυνα με το να δίνει έναν ήχο στον ασθενή, και με το αίσθημα μόνο μιας ελαφράς πίεσης μπορούμε έτσι να ελέγξουμε την κινητικότητα του τυμπάνου και την παρουσία ή όχι παθολογίας στο μέσο ους.

Με παρόμοιο τρόπο γίνεται και η λήψη των ακουστικών ανατανακλαστικών πολύτιμων για την εξέταση της ωτοσκλήρυνσης και άλλων παθήσεων.

Για όλα τα παραπάνω και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά και προγραμματίστε ένα ραντεβού για εξέταση.

.