ΑΚΑΜΠΤΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Ίλιγγος – Αποκατάσταση

Για την ολοκληρωμένη μελέτη του ιλίγγου και παθήσεων όπως η νόσος Meniere, λαβυρινθίτιδα, αιθουσαία νευρωνίτιδα, είναι σημαντική η εξέταση του ασθενή με το λεγόμενο ηλεκτρονυσταγμογράφημα (ΗΝΓ)…